Kancelaria adwokacka Sikora Bielsko Biała

Kancelaria Adwokacka SIKORA Bielsko Biała

Kancelaria Sikora rozpoczęła swoją działalność w 1969 roku. Obecnie jest zrzeszeniem indywidualnych kancelarii adwokackich, wspierających się wiedzą i doświadczeniem. Założeniem Kancelarii Sikora jest stała współpraca adwokatów o różnych specjalizacjach i zainteresowaniach zawodowych, umożliwiająca kompleksową obsługę zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Adwokat Aleksandra Sikora
603 201 633

Posiada ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu problemów dotyczących nieruchomości, sporów o grunty, działów spadku. Specjalizuje się również w sprawach rodzinnych (rozwody oraz majątki małżeńskie). Na początku kariery zawodowej przez wiele lat orzekała jako sędzia, jest adwokatem od 1982 roku. Liczni Klienci cenią ją za bezkompromisową walkę o ich interes przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej kultury osobistej.  

Adwokat Jacek Sikora
605 544 604

Kontynuuje najlepsze tradycje rodzinne. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, od roku 2003 wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Jego specjalizacja to prawo karne i prawo wykroczeń – zainteresowanie tymi gałęziami prawa zaszczepił w nim ojciec, adw. Stanisław Sikora, znakomity karnista. Jacek Sikora reprezentuje Klientów również w sprawach rodzinnych i gospodarczych.

Adwokat Szymon Szybiak
503 461 240

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obronił pracę magisterską z zakresu kryminalistyki. Z kancelarią związany od roku 2011. W 2015 roku został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego i cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego i spadkowego.

Adwokat Michał Wiesner
725 651 516

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Pracę w Kancelarii rozpoczął w 2012 r. Wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej uzyskał w 2016 r. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego, z szczególnym uwzględnieniem reprezentacji przed sądami administracyjnymi oraz reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w sprawach karnych.