Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Pracę w Kancelarii rozpoczął w 2012 r. Wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady
Adwokackiej w Bielsku-Białej uzyskał w 2016 r.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego, z szczególnym uwzględnieniem reprezentacji przed sądami administracyjnymi oraz
reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w sprawach karnych.

Jego pasją są historia, sport oraz dawne, europejskie sztuki walki.