Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obronił pracę magisterską z zakresu kryminalistyki.

Z kancelarią związany od roku 2011. W 2015 roku został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej.

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego i cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego i spadkowego.

W wolnym czasie interesuje się literaturą oraz sportem, w szczególności piłką nożną.