Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne

Zasady i regulacje dotyczące prawa administracyjnego wynikają z szeregu ustaw uchwalonych przez organy prawa państwowego. Częste zmiany, wprowadzenie nowych przepisów wymaga bieżącego monitoringu. Nasza wiedza, stały rozwój i praktyka sprawiają, że Kancelaria Adwokacka Sikora to idealny partner we współpracy z Państwem.
Naszych Klientów wspieramy w sprawach prawa administracyjnego obejmujących:

  • prawo budowlane;
  • prawo obrotu nieruchomościami;
  • prawo ochrony środowiska.

W zakresie prawa administracyjnego prawnicy nasze Kancelarii oferują szeroki zakres usług, w tym sporządzanie i opiniowanie pism w sprawach:

  • odwołanie od decyzji administracyjnych;
  • wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej;
  • wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego;
  • zażalenie na postanowienia administracyjne;
  • wnioski lub skarg kierowanych do organów administracji publicznej;
  • skargi do Sądu Administracyjnego na decyzje administracyjne, postanowienia, uchwały organów samorządu terytorialnego;
  • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zapraszamy Państwa do współpracy.