Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Nieruchomości

Prawo Nieruchomości

Źródłem zagadnień prawa nieruchomości jest prawo rzeczowe. Swym obszarem obejmuje szczegółowe zagadnienia dotyczące m.in. tematów:

 • kupno i sprzedaż nieruchomości;
 • opiniowanie i analiza stanu prawnego nieruchomości;
 • nabycie praw własności nieruchomości przez zasiedzenie;
 • postępowanie wieczystoksięgowe;
 • zniesienie współwłasności.
 • służebność;
 • odzyskiwanie mienia;
 • ochrona praw własności;
 • roszczenia windykacyjne;
 • roszczenia negatoryjne;

Kancelaria Adwokacka Sikora w zakresie prawa nieruchomości świadczy następujące usługi:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence);
 • przygotowywanie projektów i negocjowanie umów nabycia i sprzedaży nieruchomości;
 • przygotowanie, opiniowanie umów najmu i dzierżawy;
 • doradztwo w zakresie ustanawiania i znoszenia obciążeń na nieruchomościach;
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących
  • nieruchomości;
  • zasiedzenia;
  • zniesienia współwłasności;
 • wsparcie w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych;
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń zezwalających na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, pozwoleń na budowę i użytkowanie;
 • ograniczone prawa rzeczowe, w tym hipoteka, służebności, użytkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • zastaw na rzeczach ruchomych.

Zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami.