Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Adwokaci Kancelarii Sikora z Bielska Białej, w obszarze prawa cywilnego posiadają szerokie doświadczenie związane z problemami dotyczącymi zagadnień:

 • ochrona dóbr osobistych;
 • odszkodowania i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym odszkodowania za wypadki komunikacyjne;
 • zapłat należności wynikających z umów;
 • prawa autorskie;
 • eksmisja;
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokali;
 • zniesienie współwłasności;
 • ustanowienie lub zmianę treści służebności;
 • zasiedzenie nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • ustalenie lub uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

W zakres świadczonych usług Kancelaria Sikora w ramach prawa cywilnego wchodzi:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków),
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem i w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Oprócz zagadnień wspólnych, prawo cywilne dzieli się na:

 • prawo zobowiązań – w tym normy prawa majątkowego;
 • prawo spadkowe – w tym normy dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty prawa;
 • prawo rodzinne – regulujące stosunki prawnorodzinne;
 • prawo rzeczowe.

Bezpośrednio z prawa cywilnego wywodzą się takie dzieciny prawa jak

 • prawo pracy;
 • prawo własności intelektualnej;
 • prawo handlowe;

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami.