Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Spółdzielcze

Prawo Spółdzielcze

Zasady tworzenia i rejestracji spółdzielni, jej prawa i obowiązku członów, sprawy dotyczące organów spółdzielni, kompetencje walnego zgromadzenia i zarządu spółdzielni, zasady nadzoru, kwestie dotyczące zebrania grup członkowskich, zasady prowadzenia gospodarki, lustracji, łączenia i podziału spółdzielni określa zostały w ustawie dotyczącej Prawa spółdzielczego.

Kancelaria Adwokacka Sikora w ramach prawa spółdzielczego na terenie miast Bielasko-Biała, Żywiec, Szczyrk i inne świadczy następujące usługi:

  • obsługę i uczestniczenie w posiedzeniach organów Spółdzielni (Walne Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu);
  • sporządzanie i opiniowanie wszelkich zawieranych umów;
  • obsługa procesu łączenia, podziału, likwidacji czy też upadłości Spółdzielni,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów, projektów uchwał organów Spółdzielni oraz innych dokumentów występujących w trakcie bieżącej działalności;
  • reprezentowanie w trakcie sporów sądowych w zakresie m.in.: eksmisja, zapłata, sprawy pracownicze, sprawy odszkodowawcze, sprawy dotyczące zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych;
  • reprezentacja przed organami administracji państwowej, w postępowaniach egzekucyjnych,
  • udział i wsparcie w mediacjach i negocjacjach,
  • windykacja należności i prowadzenie postępowań egzekucyjnych
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych organom Spółdzielni we wszelkich sprawach dotyczących jej bieżącej działalności.

W przypadku pytań, zapraszamy do naszej Kancelarii w Bielsku Białej. Skontaktuj się z nami.