Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Wykroczeń

Prawo Wykroczeń

To dziedzina naszej działalności bliska prawo karnego. Dotyczy ona ogółu norm prawnych związanych z odpowiedzialnością karną człowieka.
Prawo wykroczeń swym zakresem czyny zabronione przez ustawę, o niższym stopniu społecznej szkodliwości w porównaniu z przestępstwami objętymi prawem karnym.

Prowadzimy sprawy przewidziane w Kodeksie wykroczeń w między innymi kategoriach wykroczeń przeciwko:

 • porządkowi i spokojowi publicznemu;
 • instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym;
 • bezpieczeństwu osób i mienia;
 • bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;
 • osobie;
 • zdrowiu;
 • mieniu;
 • interesom konsumentów;
 • obyczajności publicznej;
 • urządzeniom użycia publicznego;
 • obowiązkowej ewidencji oraz
 • wykroczenia dotyczące szkód leśnych, polnych i ogrodowych.

W ramach prawa wykroczeń adwokaci Kancelarii Sikora pomagają w sprawach:

 • handlu bez zezwolenia;
 • niezłożenia zeznania podatkowego;
 • kolizji i wypadków samochodowych;
 • naruszania prawa przez kierowców i pieszych;
 • kradzieży;
 • nieodśnieżania chodnika;
 • nielegalnych połowów ryb;
 • palenia w miejscach niedozwolonych;
 • umieszczania bez zezwoleń reklam i ogłoszeń;
 • szalbierstwa;
 • wypalania traw;
 • zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej;
 • spożywania alkoholu w miejscu publicznym i w miejscu pracy;
 • żebractwa;

W toku prowadzonych działań w zakresie prawa wykroczeń zapewniamy

 • poradę prawną na każdym etapie prowadzonej sprawy;
 • sporządzenie pism procesowych zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • przygotowania wyczerpujących środków zaskarżenia;
 • reprezentacji klienta w postępowaniach sądowych, w trakcie czynności wyjaśniających, w tym w postępowaniu wykonawczym.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.