Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Spółek

Prawo Spółek

Kancelaria Adwokacka Sikora w Bielsku Białej zapewnia pełne wsparcie dla spółek prawa handlowego. W ramach współpracy nasi prawnicy zapewniają:

 • przygotowywanie umów i aktów założycielskich spółek;
 • opracowywanie opinii prawnych dotyczących zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
 • bieżąca obsługa klientów korporacyjnych;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, handlowych;
 • wsparcie w procesie łączenia, przekształcania i likwidacji spółek;
 • ocenę sytuacji prawnej spółek handlowych (due dilligence);
 • aktualizację zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym i w innych rejestrach;
 • sporządzanie dokumentów zaskarżających uchwały wspólników, podjętych niezgodnie z postanowieniami umowy spółki lub przepisami ustawy;
 • wsparcie przy tworzeniu oddziałów, filii i przedstawicielstw przedsiębiorców;
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków organów spółki
 • opracowywanie polityki compliance dla przedsiębiorstwa, obejmującej m.in. kwestie ochrony poufności, tajemnicy przedsiębiorstwa itp.
 • doradztwo w zakresie regulowanej i koncesjonowanej działalności gospodarczej.

Zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami.