Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Spadkowe

Prawo Spadkowe

Wyodrębnione z prawa cywilnego regulacje dotyczące praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby fizycznej. Zakres prawa spadkowego obejmuje sprawy dotyczące:

 • dziedziczenie;
 • testamentu;
 • przyjęcia spadku;
 • podatku od spadku i darowizn;
 • zachowku.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką Sikora z Bielska Białej w zakresie prawa spadkowego, w ramach jest udzielna w sprawach o:

 • nabycie spadku na podstawie ustawy;
 • nabycie spadku na podstawie testamentu;
 • nabycie w spadku gospodarstwa rolnego;
 • podziału spadku i dokonywania zniesienia współwłasności;
 • podział spadku w tym majątku własnego;
 • zabezpieczenie spadku;
 • spis inwentarza;
 • przyjęcie spadku;
 • odrzucenie spadku;
 • nakaz złożenia testamentu;
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu;
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych;
 • zawiadomienie o testamencie ustnym;
 • zawiadomienie o zwolnieniu wykonawcy testamentu.

W ramach prawa spadkowego nasza Kancelaria oferuje:

 • udzielenie porady prawnej na każdym etapie prowadzonej sprawy w zakresie prawa spadkowego;
 • udział w mediacjach i negocjacjach dotyczących spraw spadkowych;
 • sporządzenie, opiniowanie i analiza umów dotyczących spaw spadkowych;
 • doradztwo w zakresie egzekwowania praw wynikających z zawartych umów;
 • pisanie i redagowanie pozwów, apelacji oraz pism procesowych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym.

Skorzystaj z naszej pomocy. Zadzwoń lub napisz do nas.