Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Karne

Prawo Karne

Kancelaria Adwokacka Sikora z Bielska-Białej zapewnia profesjonalne wsparcie w obronie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Prowadzimy sprawy karne obejmujące przestępstwa przeciwko:

 • mieniu;
 • wiarygodności dokumentów;
 • bezpieczeństwu w komunikacji;
 • wolności, czci i godności;
 • wolności seksualnej i obyczajowości;
 • życiu i zdrowiu, w tym również o czyn z art. 148 k.k. (zabójstwo)
 • wymiarowi sprawiedliwości;
 • obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz
 • gospodarcze, w tym wyłudzenia, wyrządzenie szkód, pokrzywdzenie wierzycieli.

Poparte doświadczeniem, skutecznie i zaangażowaniem prowadzimy w sprawy karne o:

 • spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz po cofnięciu uprawnień.
 • ochronę rodziny i ochronę wolności, w tym m.in. sprawy o: znęcanie, niealimentację, nękanie, kradzież tożsamości, zakłócenie spokoju domowego.
 • posiadanie narkotyków z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu
 • dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych;
 • zniesławienie, zniewagę;
 • naruszenie nietykalności cielesnej;
 • zgwałcenie, wykorzystanie seksualne
 • ochronę praw własności intelektualnej i praw autorskich, w tym bezprawne posługiwanie się patentem, prawami ochronnymi lub prawami z rejestracji, przywłaszczenie autorstwa, nielegalne rozpowszechnianie utworów.

Twój adwokat z Bielsko Biała od zaraz?

Specyfika spraw karnych wymaga niezwłocznej pomocy prawnej, w tym również w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowego zaangażowania, w tym podjęcia obrony Klienta.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej i szukasz adwokata skontaktuj się z naszą Kancelarią.