Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Rzeczowe

Prawo Rzeczowe

Prawo rzeczowe to dział prawa cywilnego które normuje druga księga kodeksu cywilnego – Własność i inne prawa rzeczowe, a także regulacje ustawowe takie jak ustawy o:

 • księgach wieczystych i hipotece;
 • własności lokali;
 • zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Adwokat Kancelarii Sikora zapewni Państwu profesjonalną obsługę w dziecinie prawa rzeczowego, a w szczególności jego najważniejsze gałęzi – prawa nieruchomości.
Skomplikowana struktura spraw sprawia, że nieodzowne jest wsparcie wiedzą biegłych. Pomoc naszych adwokatów bywa ważna i cenna.
Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie postępowania sądowego, udzielając porad prawnych w zakresie spraw:

 • o zasiedzenie;
 • o uwłaszczenie;
 • o rozgraniczenie;
 • o ustanowienie drogi koniecznej;
 • dotyczących służebności przesyłu;
 • wieczystoksięgowych;
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • o zniesienie współwłasności;
 • o ochronę posiadania i ochronę własności;
 • o zwrot nakładów na nieruchomość.

Prawo rzeczowe – prawo własności

W ramach świadczonych usług w zakresie prawa własności Prawnicy Kancelarii Sikora w sposób przejrzysty przedstawiają swoim Klientom sposoby prawne ochrony własności.
Doradzamy i wspieramy w obszarze prawa osoby, które zostały pokrzywdzone przez osoby trzecie wskutek nieprawidłowego wykonania prawa właśności.
Ponadto Kancelaria Sikora w Bielsku Białej w ramach prawa rzeczowego i prawa własności wykonuje:

 • przygotowanie umów;
 • opiniowanie umów;
 • analizowanie projektów umów;
 • opieka prawną przy zawieraniu umów i późniejszym ich egzekwowaniu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.