Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Pracy

Prawo Pracy

W zakresie prawa pracy ujmuje się normy prawne związane ze ze stosunkiem istniejącej pracy.Aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki w systemie prawa pracy jest Kodeks pracy.

Doradztwo prawne świadczone przez Kancelaria Adwokacką Sikora obejmuje szeroki wachlarz problemów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Nasza pomoc prawna i wsparcie w ramach prawa pracy obejmuje sprawy:

 • zwolnienia z pracy na mocy za porozumieniem stron z zachowaniem lub bez okresu wypowiedzenia;
 • ochrony przed wypowiedzeniem umowy wynikającej z wieku pracownika;
 • ochrony pracownic w ciąży;
 • naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy;
 • przywrócenia do pracy;
 • nadgodzin;
 • kar dyscyplinarnych;
 • wypłat zaległego wynagrodzenia;
 • odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę;
 • mobbingu;
 • odszkodowania
  • z tytułu zakazu konkurencji;
  • za brak świadectwa pracy;
  • z tytuły śmierci pracodawcy;
  • z tytułu śmierci pracownika;
  • odszkodowania od pracowników dla pracodawcy;
  • za odwołanie urlopu;
 • wynagrodzenia za nadgodziny;
 • zwrotów kosztów delegacji i podróży służbowej;
 • zapłaty odprawy emerytalnej i pośmiertnej;
 • sprostowania świadectwa pracy;
 • dyskryminacji w pracy;
 • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne;
 • pracy w porze nocnej;
 • ustalenia istnienia stosunku pracy;
 • sporów zbiorowych;
 • restrukturyzacji;

Prawnicy naszej Kancelarii służą profesjonalną obsługa, analizą sytuacji i doradztwem w ramach prawa pracy. Zapewniamy:

 • poradę prawną na każdym szczeblu prowadzenie sprawy;
 • uczestnictwo i wsparcie w mediacjach i negocjacjach;
 • przygotowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju pism, umów o pracę;
 • redagowanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich, umów o dzieło, umów na zlecenie oraz umów o zakazie konkurencji;
 • wsparcie i doradztwo w chwili egzekwowania swoich praw wynikających z zawartych umów;
 • redagowanie i opiniowanie pozwów, apelacji oraz pism procesowych, w tym sporządzanie wypowiedzeń zmieniających,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy;
 • reprezentowanie, wsparcie i doradztwo w postępowaniach sądowych;

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.