Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

Z uwagi na emocjonalny charakter prawa rodzinnego, ściśle związany ze strefą prywatną nasza Kancelaria przywiązuje dużą uwagę i czas gdy chodzi o:

 • rozwód;
 • separację;
 • alimenty;
 • podział majątku;
 • władza rodzicielska;
 • regulacja kontaktów z dzieckiem, w tym egzekucję kontaktów;
 • ustanowienie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Sikora posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z prawem rodzinnym, poparte nieprzerwaną praktyką w tym zakresie. Indywidualne podejście do każdej sprawy, dobór strategii i konsekwencja w jej realizacji są kluczem sukcesów w tej dziedzinie prawa.

W trakcie prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego nasza Kancelaria zapewnia:

 • porady prawne na każdym etapie prowadzonej sprawy rodzinnej i opiekuńczej;
 • uczestnictwo i wsparcie w mediacjach i negocjacjach;
 • doradztwo w zakresie wyegzekwowania swoich praw wynikających z przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 • pisanie pozwów dotyczących apelacji;
 • redagowanie pism procesowych z różnego zakresu;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym.

W aspekcie prawa rodzinnego nasi klienci mogą liczyć na pomoc prawną w przypadku:
separacji za zgodą obojga małżonków;

 • rozwodu
  • na skutek unieważnienia małżeństwa cywilnego;
  • z powodu stwierdzenia nieistnienia małżeństwa;
  • w wyniku uznania zagranicznego wyroku rozwodowego;
 • podziału majątku małżonków;
 • rozdzielności majątkowej;
 • spraw majątkowych między małżonkami;
 • podziału majątku wspólnego, w tym ustalenia nierównych udziałów w majątku;
 • wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania drugiej strony związku małżeńskiego;
 • pozbawienie współmałżonka bezpośredniego, samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym;
 • sporządzenia, opiniowania i analizy umów małżeńskich dotyczących podziału majątku;
 • odzyskania, zwrotu wydatków i nakładów na majątek osobisty;
 • alimenty na dziecko, małżonka lub dla kobiety ciężarnej wraz z pokryciem kosztów porodu i połogu;
 • podwyższenie, obniżenia, zwrotu, zniesienia, egzekucji lub wygaśnięcia alimentów;
 • wyrównanie roszczeń rentowych;
 • władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie opiekunów prawnych;
 • ustanowienie lub zwolnienie z opieki prawnej;
 • zezwolenie opiekuna na wykonanie czynności;
 • ustanowienie wynagrodzenia dla opiekuna;
 • ustanowienie ojcostwa lub macierzyństwa;
 • zaprzeczenie ojcostwa;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • uznanie dziecka;
 • adopcja zagraniczna;
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • ustanowienie kuratora
  • w celu reprezentowania dziecka;
  • w sprawie o dochodzenie ojcostwa;
  • dla dziecka poczętego, nienarodzonego;
  • dla osoby potrzebującej pomocy w prowadzeniu jej spraw;
  • dla osoby nieobecnej;
  • dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo;
 • uchylenie kuratora, kurateli.

Skorzystaj z naszej pomocy. Skontaktuj się z nami.