Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Prawo Lokalowe

Prawo Lokalowe

Podstawą prawną stanowiąca prawo lokalowe jest Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku.
Prawo lokalowe definiuje zasady orzekania samodzielnej własności do lokali, prawa i obowiązki właściciela, a także zarządzanie nieruchomością wspólną.

W ramach prawa lokalnego prawnicy Kancelarii Sikora w Bielsku Białej wspiera swoich Klientów w sprawach:

 • najem lokali mieszkaniowych;
 • okazjonalny najem lokali mieszkaniowych;
 • obowiązki i prawa lokatorów;
 • podwyższenie czynszu;
 • waloryzacja czynszu;
 • eksmisja;
 • lokale socjalne;
 • niedostarczenie pomieszczenia zastępczego;
 • pomieszczenia tymczasowe;
 • umowy developerskie;

Kancelaria Adwokacka Sikora w zakresie prawa lokalowego oferuje:

 • porady prawne na każdy szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie prawa lokalowego;
 • doradztwo w zakresie wyegzekwowania swoich praw wynikających z zawartych przepisów prawa lokalowego;
 • przygotowanie pozwów, apelacji i pism procesowych;
 • udział w czynnościach notarialnych;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych;
 • uczestnictwo i wsparcie w mediacjach i negocjacjach.

Jeżeli potrzebujesz pomocy – zapraszamy do kontaktu.