Prosimy o telefoniczne umówienie się przed wizytą w naszej Kancelarii.

Zespół Adwokatów

Adwokaci świadczący usługi w ramach Kancelarii Sikora:

Adwokat Aleksandra Sikora

adw. Aleksandra Sikora

Kontakt: 603 201 633

Ma ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu problemów dotyczących nieruchomości, sporów o grunty, działów spadku. Specjalizuje się także w sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych i małżeńskich majątkowych. Na początku kariery zawodowej przez wiele lat orzekała jako sędzia, adwokatem jest od 1982 roku. Liczni Klienci cenią ją za bezkompromisową walkę o ich interes przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej kultury osobistej. Uwielbia Toskanię, podróże i dobre książki. O poranku można ją spotkać na spacerze z psami, a wieczorem na rowerze.

Adwokat Jacek Sikora

adw. Jacek Sikora

Kontakt: 605 544 604

Kontynuuje najlepsze tradycje rodzinne. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, od roku 2003 wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Jego specjalizacja to prawo karne i prawo wykroczeń – zainteresowanie tymi gałęziami prawa zaszczepił w nim ojciec, adw. Stanisław Sikora, znakomity karnista. Jacek Sikora reprezentuje Klientów również w sprawach rodzinnych i gospodarczych.
Wielokrotny mistrz Polski Adwokatów w narciarstwie alpejskim.

Adwokat Szymon Szybiak

adw. Szymon Szybiak

Kontakt: 503 461 240

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obronił pracę magisterską z zakresu kryminalistyki. W 2011 roku został wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Z kancelarią związany od roku 2011. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego i cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego i spadkowego. W wolnym czasie interesuje się literaturą oraz sportem, w szczególności piką nożną.

Adwokat Michał Wiesner

Kontakt: 725 651 516